• Share
  • दैनिक युवावरता दि. २५ /१० /२०१९ चे प्रकाशित पेपर मध्ये प्रथम पानावरील बातमी महाराष्ट्रतील निवडून आलेले दिग्गज यादी मधील मा. श्री छगन भुजबळ यांचे फोटो खालील नाव चुकीचे प्रिंट झाले आहे. कृपया शक्य असल्यास दुरुस्त करावे धन्यवाद .

    - किशोर त्र्यंबके , NASHIK