• Share
  • संगमनेरमधील लोकशाहीचा पाया,अन्याय,अत्याचार विरोधी आवाज म्हणजे दैनिक युवावार्ता..... बाळासाहेब आबासाहेब शिरसाठ (छात्रभारती व राष्ट्र सेवा दल)

    - बाळासाहेब आबासाहेब शिरसाठ , संगमनेर