• Share
  • आपण संगमनेर करांसाठी देवदूत आहेत आपणास माझा सलाम

    - सुभाष जोर्वेकर , जोर्वे संगमनेर