• Share
  • माझा दै युवावार्तास सलाम ! माझी आणि युवावार्ता ची ओळख झाल्यापासून मी युवावार्ता दररोज नेटवर , व्हाटसप वर , अवश्य वाचतो . साकुर हुन मी पाठवलेल्या बातम्या युवावार्ता त प्रसिद्ध करता याबद्दल धन्यवाद. किसन हासे सरांचे खुप खुप धन्यवाद.

    - किरण बबन पुरी पञकार , साकुर ता.संगमनेर