• Share
  • मी नेहमी दैनिक युवावार्ता वाचते..अंक फार वाचनीय आहे लेख फार वाचनीय असतात ..भविष्यात दैनिक युवावार्ताच्या प्रगती साठी हार्दिक शुभेछया.

    - सौ.सविता ढगे , पुणे