• Share
  • प्रथमतः किसन भाऊंचे अभिनंदन. बातमी, फोटो देण्यासाठी आता मेल करण्याची गरज नाही. वेब साईट वरून बातमी आणि फोटो सहज पाठविता येतात.

    - प्रकाश कराळे , अहमदनगर